Suomi English

Perhekoti historiallisessa asemamiljöössä

Maaliskuussa 2005 toimintansa Lieksan Kylänlahden asemalla aloittanut Perhekoti Topinka muodostaa historiallisine rakennuksineen ja pihapiiriin kuuluvine eläimineen harmonisen kokonaisuuden, jolla on virikkeitä antava ja eheyttävä vaikutus nuoren elämään. 

Erityinen osaamisalueemme on koulunkäynnin ja opiskelun sekä erilaisten harrastusten ohjaus ja tukeminen. Perhekoti Topinka tarjoaa kodin kuudelle 7-18-vuotiaalle lapselle tai nuorelle.

Pyrimme pitämään lasten määrän 5-6 välillä kodinomaisuuden turvaamiseksi. Näin takaamme sekä Topinkan kodinomaisuuden että toisaalta lapselle perheen, jossa on eri-ikäisiä lapsia. Olemme kokeneet , että 5-6 lasta on oikea määrä lasten kannalta. Isompi perhekoti muuttuisi laitosmaiseksi ja pienemmässä ei olisi riittävästi eri-ikäisten lasten suhteita. Kuusi paikkaa mahdollistaa kodinomaisuuden myös erilaisissa siirtymävaiheissa.

 

 "Tervetuloa Topinkaan!" toivottaa Loviisa-koira.

Topinkassa on saatu päätökseen kaksi vuotta kestänyt kehittämis- ja investointivaihe, jossa on kehitetty erityisesti eläintenhoitoon, musiikin harrastamiseen ja autojen korjaamiseen tarvittavia tiloja ja osaamista.

Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan on nyt mahdollista osallistua myös perhekodin ulkopuolelta.

Perhekoti Topinkaa ylläpitää Humaniores Oy. Tällä hetkellä työntekijöitä on yhteensä seitsemän.

UUTISET

13.04.2016 Vennyssä kaksi yksiötä vapaana

Palvelukoti Vennyn kimppa-asuinyksikkö on täynnä. 

Sen sijaan kaksi erillisessä rakennuksessa olevaa yksiötä on valmistunut asumiskäyttöön ja ne ovat vapaina. Niihin voi tulla asumaan sellainen kehitysvammainen aikuinen, joka pystyy selviytymään arjen perusaskareista. Palvelukodin tehostettu tuki on sopimuksen mukaan asukkaan käytettävissä.13.04.2016 Perhekoti Topinkassa kaikki paikat käytössä

 Perhekoti Topinkan paikat ovat tällä hetkellä täynnä.

 21.01.2014 Topinkan yhteyteen kehitysvammaisten palvelukoti

Humaniores Oy on käynnistänyt laajan kehittämishankkeen, jossa rakennetaan tilat kehitysvammaisten työtoimintaa varten ja kehitetään uudenlaisia palvelumalleja, jotta kehitysvammaiset voisivat tehdä oikeaa työtä. Perhekoti Topinkan yhteyteen avataan myös uusi aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu Palvelukoti Venny, johon tulee ensimmäisessä vaiheessa kolme ryhmäkotipaikkaa. Myöhemmin Venny laajenee yhteensä 11-paikkaiseksi ja tällöin Vennyn toimii kahdessa erillisessä rakennuksessa.

" Entinen perhekoti Topinka jatkaa toimintaansa toistaiseksi ennallaan ja tulevaisuuden suunnitelmissa on painottua tarjoamaan alaikäisille kehitysvammaisille lastensuojelun palveluja. Uusi kehitysvammaisten palvelukoti on merkittävä uusi askel kehitysvammaisten huollossa Pohjois-Karjalassa, jossa ollaan valtakunnallisten linjausten mukaisesti siirtämässä kehitysvammaisten asuminen pois suurista laitoksista kotikuntiin. Humaniores Oy on hankkeellaan eturintamassa tässä prosessissa," arvioi Perhekoti Topinkan vastaava ohjaaja Maarit Marjeta, josta tulee alkuvaiheessa myös Palvelukoti Vennyn vastuuhenkilö.

Hankkeelle on myönnetty tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013.

Uutta tietoa kehitysvammaisten työllistymiseen

Merkittävimpänä tavoitteena on tutkia pohjoismaiden sekä Baltian maiden kehitysvammaisten työtoimintaan ja huoltoon liittyvät järjestelmät, verrata niitä suomalaiseen lainsäädäntöön sekä esittää koostettavan aineiston sekä oman työtoiminnan kehittämisen kautta toimenpiteitä kehitysvammaisten työllistämisedellytysten lisäämiseksi.

Hanke on osallistava alusta alkaen: jo palvelukoti Vennyn suunnittelussa otetaan asiakkaat suunnitteluun mukaan ja asumiseen liittyvät toiveet otetaan huomioon remontointi- ja rakentamisvaiheessa. Samoin he ovat mukana tutustumismatkoilla ja työtoimintaa kehitetään yhteistyössä heidän kanssaan.

Ensi kesänä avataan entisessä kyläkaupassa Kahvila Iloinen Sipuli, joka tarjoaa mahdollisuuden oikean työn tekemiseen sekä kehitysvammaisille että Topinkan lapsille kesätyönä. Työtoiminnan avulla kehitysvammaisilla on mahdollisuus hankkia uusia ammatillisia ja elämänhallinnan taitoja sekä ylläpitää jo saavuttamaansa osaamista. Työmahdollisuuksia on kahvilan lisäksi kodinhuoltajina, tuotteiden valmistuksessa ja myynnissä, eläinten hoidossa, matkailijoiden oppaina sekä hoitotyössä.

"Kahvila-kirpputori on olennainen osa kehitysvammaisten osallistamista tämän yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Kahvilan toimintaa on mahdollista laajentaa kekseliäisyydellä ja sinnikkyydellä. Samalla se elävöittää Kylänlahden kylää: kauppa on aivan kylän keskipisteessä," vastuuhenkilö Maarit Marjeta korostaa.

Muutostöitä tehdään myös Topinkan päärakennuksessa ja entisessä topparoikkaväen saunarakennuksessa. Lisäksi rakennetaan kokonaan uusi huolto- ja työpajarakennus hevosten raitisilmatallin viereen. Uuteen rakennukseen tulee myös lampola ja koko Topinkan puulla toimiva lämpökeskus.

Heinäkuussa käynnistyneen hankkeen kustannusarvio on 468.540 €. Toteuttamisen mahdollistaa ELY-keskuksen myöntämä noin 171.000 euron suuruinen maaseudun kehittämisen maatalousrahaston avustus, josta saatiin päätös toissa perjantaina. Aikataulu on tiukka: EU:n ohjelmakauden vaihtumisen takia koko projekti on vietävä läpi ensi vuoden loppuun mennessä.

Humaniores Oy:n historiaa ja toimintaperiaatteet

Humaniores Oy on vuodesta 2005 alkaen ylläpitänyt Lieksan Kylänlahden entisellä asemalla ammatillista Perhekoti Topinkaa. Aluksi se oli kolmipaikkainen laajeten vuonna 2006 yläkerran käyttöönoton ja vuosien 2008 - 2011 kehittämishankkeen myötä kuusipaikkaiseksi. Samalla perhekotiin saatiin työpajatilat eläintenhoitoa ja autojen korjaamista sekä bändisoittamista varten.

Perhekodin toiminta pohjautuu sosiaalipedagogiseen kasvatusnäkemykseen, jossa painotetaan yhdessä tekemistä, elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta. Sen vuoksi työpajatoiminnan erilaisiin mahdollisuuksiin on kiinnitetty erityisesti huomiota. Kohderyhmänä ovat psykiatrista kuntoutusta tarvitsevat lapset ja nuoret sekä kehitysvammaiset lapset ja nuoret. Uutena kohderyhmänä ovat tulossa nyt alkavan kehityshankkeen myötä aikuistumassa olevat ja aikuiset kehitysvammaiset.Tulosta